Commentaar Just another WordPress site

september 12, 2015

De Russen

Filed under: Commentaar op het nieuws — gijsvanekert @ 9:13 am

Een paar dagen geleden waarschuwde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry de Russen dat ze voorzichtig moesten zijn in Syrië. Hun aanwezigheid zou het conflict kunnen verergeren.
Onze minister Koenders voegde zich bij hem. Ook hij was bezorgd.

Het is allemaal voor de bühne. Natuurlijk weten deze heren heel goed dat er Russen aanwezig zijn in dat land. Ze zijn er al tientallen jaren. Het regime van Assad en dat van zijn vader, die zijn voorganger was, is altijd gesteund door de Russen.
In feite moeten de westerse geallieerden blij zijn met de aanwezigheid van de Russen. Als er een land in staat is een serieuze bijdrage te leveren aan vrede in Syrië, dan is het Rusland. Dat weet men in het Westen. Herhaaldelijk hebben westerse leiders in het recente verleden opgemerkt dat wij, in het Westen, Rusland hard nodig hebben om tot vrede te komen in Syrië.
En zo is het.
Vrede in Syrië komt er niet zonder dat Assad, of zijn aanhangers, bij het proces worden betrokken. De enigen die dat op een geloofwaardige manier voor elkaar kunnen krijgen, dat zijn de Russen. Zonder de Russen is een vredesoperatie in Syrië een operatie in het luchtledige. Natuurlijk worden er op de achtergrond gesprekken gevoerd tussen Russen en de andere parttijen. Men moet in het Westen goed beseffen dat de Russen bij deze gesprekken de beste troeven in handen hebben.
Als de Russen bereid zijn om de persoon van Assad, die voor vrijwel iedereen in het gebied onaanvaardbaar is als toekomstig leider, te laten vallen en hem bij wijze van spreken in de omgeving van Moskou een mooie datsja aan te bieden, met een Duitse limousine voor de deur, dan kan een vredesproces heel snel op gang komen.
Er kan dan inderdaad een coalitie tegen IS gevormd worden die niet in het luchtledige opereert. De enigen die zich daarbij gepasseerd zullen voelen zijn de Saoedi’s en wat andere bewoners van de golfregio. Het wordt tijd dat die mensen ook hun kaarten eens op tafel leggen, dan kunnen we meteen zien wat voor spelletje de afgelopen jaren in Riyad is gespeeld.
Ja, de Russen zullen iets willen in ruil voor medewerking. Het is niet moeilijk te raden wat dat is. Zij willen erkenning van de status quo op de Krim. Die erkenning zal door velen in het Westen als een nederlaag worden gevoeld. Maar er zijn er net zoveel die blij zullen zijn dat ze een aanleiding kunnen vinden om eindelijk die hete aardappel eens door te slikken.
We kunnen niet altijd winnen en we hoeven ook niet altijd te winnen.
Ook de Russen hebben wel eens een partijtje poker verloren.

Geen reacties »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress